Zarejestruj    Zaloguj    Szukaj    FAQ

Strona główna forum » Przebudzenie » Ja właśnie to
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Dla ludzi o mocnych nerwach
 Post Napisane: 05 lip 2011 11:47 
Offline
Kreator Snów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 03 kwi 2011 18:09
Posty: 214
Karma: 2

Lokalizacja: Dobra (pow. bolesławiecki)
Najlepiej czytać i oglądać w nocy, kiedy obok Ciebie są uchylone drzwi i jest przeciąg. Wtedy zawał gwarantowany :)

http://forum.dota.pl/index.php?showtopic=13890&hl=creepypasta

Na własną odpowiedzialność wszystkie obrazki.

_________________
Zrób RT


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dla ludzi o mocnych nerwach
 Post Napisane: 05 lip 2011 19:08 
Offline
Administrator Snów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 sie 2009 17:48
Posty: 844
Karma: 7

Lokalizacja: Łódź
ON JUZ TU JEST

NIE OGLADAJ SIE ZA SIEBIE

BLAGAM COKOLWIEK SIE STANIE NIE OGLADAJ SIE ZA SIEBIE

O̶̽̿̔͊̐̀̂́ͫ͒̇ͦ̍͂̽ͮͯ͛͑́҉̵͇̮̱͖̙̼̘͕̪̰̞̘̗̗ ̷̡̰͚̫̖͔͈̜̦̠̌͐ͪ̈́̽M̨͎̙̩̭̳͔̮̑̉̽ͫ͘͘͠ͅƠ̢̺̥͚̮͎͇̩̗̱̹̟͚̘͚ͪ̈͌̀̉ͣ͝J̡̝̫̘̟̠͇̪̝̭͖̮̤̲̣̳̥ͯͮ͋̅̐̐͛ͪ̀ͨͮ̐͟͡ ̭͖͇͇͖̘̥͔̮̲̙͚͗ͪ̎ͧ̌̿́͟͠B̰͈̟̺̪̪͈̻͚̹͙̱̩͔̠̤̅ͬͯ̄͆ͯ̓͗ͨ̏͂͂̍̓̎̊͛͜͞͞Ŏ̵̶̷̯̟̪͇͈̰͈̺͌́͋̓̃̅̄ͭͤ̏̈̈́͡Z̸̧̼̘̞̳͓͎̫͉ͭͪ̆ͦ̌͗ͩͮ̅̈ͮ͘͜Ĕ̡̢̆͂ͭ̋͋̀͗ͩ̓̈ͭ̓ͯͩͭͬ҉̭̹̦̯̲͈͚͖̱͔̤͙̯͚͔͢͡ͅͅ ̢̥̟̩͓͗̏̔̈͑̏͐͋̓͂̽͂̑͌̀͆̑̌̕͜͞ő̸̷̮̺̙͙̲͓͇̦̝͍̼̺̮̜͔͋̃̈̔̈́̌͆͆͑̂̾̚͘n̛̲̙͖͕̳̟̥̫̟̭̝̳̭̤ͩͥ̄͐̎͛̾̽ͫ̿͒̋ͫͬ͐͌̒̈̀̕ ̧̧͕̠̞͈̟̳͇̻̫͈͈̫̟̻̩͙̊̋ͣ͐͊ͭ͞͡͞ṭ̢̛̹̤̥̹̟̯̰̈́̓̿̂ͤ̏͐ͩ͡͠u͋ͮͬ̓̿ͫ̀͜͝҉͉̥̗͔̥͓̺̝͉ ̷̷̝̰̯̘̣̱̜̜͍̰̖̦͖̺̜̙ͯ̏̑ͤ̃͐̿͡͠j̸̵̤̪͚͔̙̣̞̦͔̰ͯ͛͊̂̑̄̾̾̋̑ͤͬ̒̀́̕e͊͊ͨͧ̉̒̎̈́ͫͨ͗҉̻̦̬̖̯̞̻̫̗̰̗̭̹̬͠s̨̬̟͕̯͍͍̽̂ͣͣ̓̾ͦ͡ͅt̵̨̫̝̤̣͕̱̙̰̙̊ͭ͌͗̏̆̌́̏̚͞ͅͅ ̸̧͇̙̖̹̬̲̝̺̦̞̻̫̔́͂̽̒̉͊̉͂ͮ̑́̕͜ͅẑ̷͒̌̓͐ͮͥ͒͘҉̷̵̲̭͈̘͙̺̠̰̳̫͍̱̺̟̣
̵̢̱͚͔̱̪̬̪̱̲ͣ́͑̿͊̑̃̐ͫ̋̄ͫ̍̒̇̒ͩ͜͞
̛̭̝̙̳̣̲̽ͫ̍̐̄̾ͪ̌z̡̬̺͎̪̭̭̘̗͎̘͐̃̈ͮ͋́j̷̱̜̟̻̹̠̺͚̩̘͚̮̯̺͉̖͆ͩ̊͑́̎̂ͩͯ̈́̀̕͜e̶̤̻͈͖͖̻͉͚ͦͫ̊̎̌͒̿ͪ̄ͧ̃̔ͮ͘͢ͅ ̵̛̜̻̩͕̘͎̉̇ͬ͛ͮͤ͒̔̑ͦ͛̊͗̀̚͘m͍̩̠̙͍̘̦̪̟̘͈͇͔̪̝̜̿ͥͦͮͯͥ͜͟ͅͅn̶͚̞̳͕̰̯̣͙̠͔̭̗̳̩͚͙̯ͤͣ̒͛̿̈́ͪͩ̆ͣ̽̑̀̋̔̇͛͢͝ͅi̺̲̫̘̳̠̰̯̺̲̙̹̥͎ͧ͊ͭ̉͂ͫͫͭ̕͜ȩ̪̦̣͈̰̼̞͉̰̿̎͑͆͐ͮͧ̊̇̒ͭ͘ ̵̷̘̗̦̩̫͙̞̟̖̝̪̫̖̳̀ͭ̓͂͐͑̀̍̂ͣͫ̒̎ͬͧ̽̚͠ͅj̡̨̳͓̥̜̼͖̬̳͈̤̝̠̯̦͔͔̜̗̈ͧ̓͗͊̑͆͂̆̊̀͠ͅu̩̠̯̺͉̖͎̞͓͕̬̱ͫ̂ͮͯ̍ͪ̕͘͝͠ź̷̬̳̠̫͍͕͉̗̠̐͛ͩ̊ͧ̈́̆̔ͭ̏͋̉̿̈́͑ͬ̋́͘͢͝ ̷̧͈̫̟̠̠͎͙̯̝͈͕̪͓͙̰̤͊̑̀͂ͧ̀͜n̶̨͈̪̟͈̠̯̭̹̝̩̱̭̠̳͎̟͓̘̍͗ͥ̑̅̋̒̓̈ͭͬͩ̋́͜͝í̵̷̴͉̤̦̳͍̠̫͇̼͖͈̭̟̯̘̲̦ͫ̌̐ͨ͛͑ͭ̔͗͐ͬ͑͋e̴̺̙̮̱͗͌̀̃͂̆ͬ̂͑̽ͯ͢d̛̻̖̹͉̖̳̬̗̝̠̦̩̹̃͗̅́̽̿̐́̕͜l̢͋̉ͬͪ̈́ͪ̇̓̇͑͂̿̚̕͜҉̷̱̻̞͚̞̙̘͖̜̟̰ų̶̣̜̗̥̺͇̤̘̝̭͎̺͕̪͓̏̽̾ͧ̍̇̓̀̕g̷̵̡̡̘̤̺̩͇͓̦̼̖̘ͣ̃̈́́̔̾ͬ͐ͬ͛̐ͪ̓́̂̃͒ö̷̜̱̤̙̥͉͓̦̯͚͚̯̻̹́͂̋ͩ̂̋̓͌ͬ̇̅͒̄̿͊̑̕̕͝ ̨͊̍̔̅̋̓̾̌̿̚҉̰̲̼͕͚̝̮̝̙͍̖̜̣̠͓̼͔͝͡m̸̢͇̯̹̠̱̗̲͈̲̯̘͓̠̲̀̅ͫͣ͊̌̊͘͢͝oͮ̈́̏̽͏̡̬̝̱̼̯̹̫͇ͅj̴͖͔͔̦̼̪̊͌͂ͩ͊̈̑ͨ̈̓̂ͥ͋̈ͬ͘a̽̓ͯͭͯ͑͛͏͏̖̟̖̖̺̗̘̪͎͓̩̞̲͍͜͢ ̉͐ͧͤ̈́͋̀͏̢̲͕̜̦̭͇c̲͔̻͙̖̖̗̲̬͇̙̮̰̹ͮ̉̐̓ͭ͐ͭͥ̾̿͗ͨ̀ͦ̂ͤͫ́͘ͅz̸̧̈́̐͆́̍̐̏̈ͫ͒̇̉̋ͮ͠҉͔̩̝̫͙a̧̖͉̠̬̰̹̣̓͂ͧ͂̍͟ͅs̶̝͎̯͍̗͙̗̩̲̪̘͑̓̍͒́̿́ͧ͋̂̀̓̕z̴̨͔̤̞̥̣̠͎̗͕̞̮͈̟ͩ̇̎ͤ̅̋ͪ̋ͧͯ͊̄̒̽͟ͅk̾͋̾̓̉̿́ͣ̾̂ͬ̔ͦ͏̵̸̙̯̭͍̙͡͞å̌̒̈́̂̐͊ͣ̚̚҉͏̡̩͈̘̯͈̭͖̬̻̺͘
̖̞̠̺̼͈̩̬͔̤̹̮̝͓̞͈̜̹̂ͪ͌̉́͢m̓̾͒̽ͩ̑̎̏ͬ̉͑͏̥̭͖̠̜̤ȏ̆ͬ̑͛̑̿̃ͩͮ̉̊̚͏̥͔̩̥̩̪͙̲͙́̕j̵̵̠͉̣̼͕̞͖̘̳͙̗̎̐̽͂͐̐ͨ̄͐ͦ̏͘ ̳̥̙̲̖̤̤̥͚̼͔̯͍͓̪̲́ͫ̏̍̈̀̿ͪ͂̆̓ͥ̕m̭͓͕̰͈̿̆͗͒̊ͮͣͨ͂ͯ̎̃̅͒̈̇̕͘͠͡o̵̶̬̮̝̱͚̰ͧ̓͛̃̑̈́ͥ̚͞z͒ͤ̽͛̊̓̂ͮ̈̈̅͊҉̵̣͍̦͓̺͔̼̙͖̭̲̩̱͎̩͉͡ͅͅģ͇̩̮̣̯̞̞̯̮̤̦̖͖͇̝̑ͪ̾͋ͧ̎ͦ́͘ͅ
̡̛͌͒ͨ̋̄ͣ̽͛̓̓̔͌̔̊̏҉̠̱̖̞͓̥̰͉̀͟
̨̢̠͉̠̣̯͔̤̲̜͎͖̦͍̟̫̟̲̺ͣ̇́͛ͤ̓́͆ͤ̅̃̀ͪu̢͈̣̣̯͍̤̻̝̼͍̯͓̥̝͔͖ͮ̽̐ͬ̄̔̅ͣ́̚͢mͦ̊̋ͧ̉̍̍̅͞͏̵̵̧͍̫̻̝̞̫̫̻͇̫̲̺̰̥ͅiͪ͗ͬ͏͏͏̟̩̜̘̫̤͔̼̮̲̩͇̖ͅͅͅȩ̵̷͇̲̗͕͎̮̻͉̱̪̦̙͈̮̦̲͇͗̾̒̓͜͟r̉̀̓͆̑̒́̚͏̩̬̳̠̘̳̟̩͈̪̘̘ͅaͨͮ̑̒̿̆ͤ̓͒̓̎͝͠҉͕͍̳͚̻̱̪̱͖͚̩͕̦m̐́͌́͡͏̳̩͖̺͈͜͡ ̢͑ͭ̿ͣ̾́̾̋̆ͥ̍̚͏̛̘̰̫̫̦͇̜̼
̛͖̲̪̗͍͍̞̦͙̲͖͖̿̈̒ͣͫ̓ͦͬ͗ͨ̐ͮͫ̔̽͗ͯ̅̚͟͜
̸̨̼̯̯̬͉ͥ͐ͬͨ̀ͦ́̑ͭ̋͋ͫ͛͊ͤͮT̢ͫ͒̍̌̔̓̎̓̄̉̀̋ͫ̇̒̓͏̞̳̳̠̼̙̰͕͓̳͞ͅR̡̹͇͍͙̳̼̘̭̜̝̮͔̪̥͍ͩ͊͐ͣ̃ͧ̈͢͞ͅZ̵̹̘̲̣̬̖̔ͥ̊̏́̓͐ͥͬͭ́͘E͒̃͌͌̀ͪͧ̉͌ͩ̂̅̐̐̅ͣ́̀̚͏̡͠͏͍̹̫̝̤̼̳̗̼͎͇͈W̴̹̗̪̟̪̦̠̳̖̏̅ͨ̊̏̋̿͊ͥͯͤ̄̾͝ͅĬ̸̸̹̠̲͇͚̮̥̯ͤ̎̈̀̄́ͧ̌̌̿̔͋̓̅͊͟͜͠ͅA͉̞̞̠͙̫̥̦͖̲͔̔̒̃̽̓͑̓͂͟͝
̆ͧ̐ͧ̈̑ͫ̒̀̿̉͒̚͏҉̷͏̙̮̝̥̣̹͖̲͎̞̲̬̀
̧̼͙͈͕͓̝̗̈̅͋̅͐̇ͫ̀n̛ͣ͌͐ͦ͊ͥ̃̈́͏̫̲̯̲̻̦͕͈̯͎͍̞͟a̴͍̪͔̭͉̬͙ͨͪ̍̑ͥ͐̐ͫͨ̔͆̓ͩ̋ͫͥͫ̇̚͜ḋ̶̷̵̛͙͇̹̮͍̹̣͇͇̳̦̰̖͖ͮ̈̑ͫ͛̇̆͗ͥͥ̂̎̃̆͋͑ͬ̐̕ͅç͕̞̤̜̥̘̱͈̫̘̜̱͉̙͙̜̻͈͓̂̔ͦ͆ͦ̈́͑̊̀̆̽ͬ͗ͣ̀͆ͧ͐ͮ͠ḥ̲̙̻̻̖̯͛͌̐̓͋͛͌͢oͯ͌̋́͑̀̀͂̋̿ͪͨ̌̂̀͒ͣ҉̡͙̖̤̩̳̣͇̝̞̙͙̥̟̙̻͡d̨̪̖̦̪͓̠̾̒ͮ͗ͤ̌̎ͤ̇ͧ͘z͑ͫ̈̑͋ͧ͌ͤ͂̀҉̲̥̙̥͚ͅi̔ͯ͐͂̅ͨ̈́ͭ͌ͩ͏̶͇̩̰̬̜͚̞̪̻̠̻͘


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dla ludzi o mocnych nerwach
 Post Napisane: 05 lip 2011 19:30 
Offline
Kreator Snów
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 sty 2010 18:07
Posty: 297
Karma: 2
smile.jpg

_________________
LD od 01.01.2010r. >18<
Mój dziennik snów świadomych
Próba WILD'a


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Dla ludzi o mocnych nerwach
 Post Napisane: 07 lip 2011 19:32 
Offline
Świadomy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 sie 2010 23:43
Posty: 76
Karma: 0
@yeld
TO ON!!!

_________________
Kiedy poproszono Buddę, by podsumował swoje nauczanie jednym słowem, rzekł: "Świadomość".
Sympatyczny, Kochający, Umiłowany, Rodak, Wielki, Inteligentny, Empatyczny, Ludzki


Góra 
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 


Strona główna forum » Przebudzenie » Ja właśnie to


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron